Ar-Kanud

Цены

ЦЕНЫ:     

 

КАРБОН   60 $ за 1 литр      (норма внесения -0,5 литра на 1 Га)

Просид    33 $                    (3-4-5 л на тонну семян,в зависимости от фракции)

Полинэд   25 $                    (2,5 л)

Phi 42      25 $                    (2,5 л) 

Сахара     25 $                    (2,5 л)

Фострак   25 $                    (2,5 л)minimize [_]